Bij Van der Grift zijn wij trots op onze projecten en het werk wat wij iedere dag verrichten. Met elkaar maken wij onze beloftes waar en brengen wij uitdagende projecten tot een succes. Wij vinden het belangrijk om helder te communiceren waar u garantie op heeft en welke voorwaarden wij hanteren.

Garanties

Garantievoorwaarden Van der Grift
Bij iedere aannemingsovereenkomst die wij sluiten, zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. De garantie gaat in vanaf de oplevering en duurt in het algemeen zes jaar. In de officiële tekst (deze vindt u hier) kunt u nalezen voor welke onderdelen een kortere garantietermijn geldt dan de hiervoor genoemde zes jaar en welke onderdelen van de garantie zijn uitgesloten. In geval van ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.
Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de garantievoorwaarden van Woningborg en zijn alleen van toepassing bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst.

BouwGarant

Daarnaast zijn we aangesloten bij BouwGarant. BouwGarant is het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. Het keurmerk hebben wij ontvangen omdat we over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikken, jarenlange ervaring hebben, afspraken schriftelijk vastleggen en een garantieregeling hebben. De kwaliteit van ons bedrijf wordt regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Wilt u extra zekerheid, dan biedt Bouwgarantie de mogelijkheid om drie garanties af te sluiten:
• Verbouwgarantie voor verbouw, onderhoud en renovatie.
• Nieuwbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen en -appartementen.
• EnergiePrestatieGarantie voor garantie op de beloofde energiebesparing.

U kunt deze aanvullende garanties alleen afsluiten met een BouwGarant-aannemer. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Kijk op bouwgarant.nl voor de premies en de volledige voorwaarden.

Woningborg

Woningborg N.V. is een zelfstandig schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woninggaranties. Om zich een Woningborg-aannemer te mogen noemen, wordt bij aanmelding het bedrijf gescreend op financiële positie, ervaring en organisatie. Ieder jaar wordt dit opnieuw gecheckt. Een project is daarmee niet automatisch gecertificeerd. Voordat een project start, moet het project door ons worden aangemeld bij Woningborg. Daarna wordt de aannemingsovereenkomst door Woningborg juridisch beoordeeld, financieel gescreend en technisch getoetst. Als alles akkoord is, wordt het plan door Woningborg geaccepteerd en ontvangt u als koper het Woningborg certificaat. Hiermee bent u er o.a. van verzekerd dat Woningborg, indien wij failliet zouden gaan, uw woning afbouwt en bij eventuele geschillen zal bemiddelen en adviseren.

Voorwaarden

Wij hanteren in onze offertes verschillende voorwaarden, afhankelijk van het type opdrachtgever (zakelijk of particulier) maar ook of het project onder Bouwgarant of Woningborg wordt uitgevoerd:
- Bij nieuwbouwwerken, zowel particulier als zakelijk, en bij verbouwingen voor zakelijke opdrachtgevers, hanteren wij de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 2013 (AVA 2013). De AVA 2013 is opgesteld door branchevereniging Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven).
- Bij verbouwingen voor particulieren hanteren we de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo 2010). De Covo 2010 is opgesteld door de Stichting BouwGarant in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en Bouwend Nederland onder toezicht van de SER (Sociaal Economische Raad).
- Indien u een Woningborg certificaat heeft, zijn de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen van toepassing. Deze vindt u op de website van Woningborg.
- In sommige gevallen wordt de UAV van toepassing verklaard. UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). De UAV-voorwaarden worden veelal gebruikt als u bouwt of verbouwt met een architect. Bij toepassing van deze voorwaarden kunt u geen Verbouwgarantie (Bouwgarant) afsluiten.